Соціально психологічна служба

Соціально–психологічна служба – це спільна діяльність психолога та соціального педагога. Соціальний педагог – спеціаліст з виховної роботи з дітьми, який покликаний створювати сприятливі соціальні умови для розвитку і соціалізації особистості.

Практичний-психолог - педагог, основні напрямки діяльності якого передбачені "Положенням про психологічну службу освіти".

Мета служби: сприяння розумінню дітьми норм і поведінки проживання в суспільстві, формування принципів здорового способу життя, стимулювання до самостійного та усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації дітей, здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя та відмова від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина.

Соціально - психологічна служба займається зв’язками з соціальними службами,кримінальною поліцією (в разі виникнення таких ситуацій), ювінальними превенціями, райдержадміністраціями, захищає права дітей, представляє іх інтереси в закладах де вони того потребують, крім того служба працює з тим щоб корегувати поведінку дитини в суспільстві, адаптувати дітей до суспільних норм і відносин, налаштовує на повноцінне проживання в сульпільстві, займається захистом прав дитини, зверненнями, обстеженнями, зв’язками з лікувальними установами, поліклініками тощо.